MarcoPolo

132 teksty – auto­rem jest Mar­co­Polo.

O miłość trze­ba zaw­sze wal­czyć nie bro­nią lecz sercem. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 6 grudnia 2018, 20:59

Czy pew­ność siebie jest bra­kiem pokory? 

myśl • 26 listopada 2017, 21:36

Opieraj się na in­nych, lecz nie bądź ciężarem. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 8 listopada 2017, 18:25

Bo to było kiedyś niemożli­we. Te­raz już nie jest. Czy świat może ko­goś jeszcze bar­dziej oszukać? 

myśl • 25 października 2017, 23:25

Ile można się wstydzić, ile można żałować? 

myśl • 9 sierpnia 2017, 23:58

Miała przyjść, tym­cza­sem uciekła. Miłość. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 sierpnia 2017, 00:03

Czy sza­leńcy są grzesznikami? 

myśl • 31 lipca 2017, 22:19

Wszys­tko, co wy­myślę i tak będzie kłamstwem. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 lipca 2017, 00:03

Wo­lałem, gdy można było pub­li­kować tyl­ko jedną myśl na dobę. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 16 maja 2017, 22:38

Czym się różni wy­mysł od kłamstwa? 

myśl
zebrała 5 fiszek • 28 grudnia 2016, 13:44

MarcoPolo

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

MarcoPolo

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 13:53fyrfle sko­men­to­wał tek­st O miłość trze­ba zaw­sze [...]

6 grudnia 2018, 21:13RozaR sko­men­to­wał tek­st O miłość trze­ba zaw­sze [...]

6 grudnia 2018, 20:59MarcoPolo do­dał no­wy tek­st O miłość trze­ba zaw­sze [...]

27 listopada 2018, 16:36MarcoPolo sko­men­to­wał tek­st Albo nau­czy­my się pa­nować [...]

27 listopada 2018, 16:22MarcoPolo sko­men­to­wał tek­st Dowcip po­lega na tym, [...]

22 listopada 2018, 21:44Eufemia sko­men­to­wał tek­st Jak da­leko jest od [...]

22 listopada 2018, 21:40Eufemia sko­men­to­wał tek­st Czy sza­leńcy są grzeszni­kami?

22 listopada 2018, 21:35Eufemia sko­men­to­wał tek­st Miała przyjść, tym­cza­sem uciekła. [...] 

22 listopada 2018, 21:31Eufemia sko­men­to­wał tek­st Opieraj się na in­nych, [...]

22 listopada 2018, 21:30Eufemia sko­men­to­wał tek­st Czy pew­ność siebie jest [...]